Bezpečná Plzeň

Hlavní myšlenka projektu Bezpečná Plzeň:

Hlavní myšlenkou projektu „Bezpečné město“ je úzká spolupráce mezi městem Plzní, Policií ČR a městskou policií při řešení bezpečnostních problémů na území města ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně.

Přínos projektu pro občany je v jasném specifikování odpovědných pracovníků za jejich bezpečnost v konkrétních lokalitách města a zjednodušení vzájemné komunikace s odpovědnými institucemi při řešení každodenních problémů.

Cílem projektu „Bezpečné město“ je faktické zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků města Plzně.

Jaký má tento projekt praktický přínos?

Umožní občanovi vyhledat policistu, strážníka nebo zastupitele zodpovědného za problematiku konkrétní lokality.

Poskytne občanovi odpovědi na nejčastější dotazy týkající se bezpečnosti, případně umožní přímo kontaktovat zástupce daného policejního okrsku.

Logo Bezpečná Plzeň

Podrobné informace o projektu Bezpečná Plzeň

www.bezpecnaplzen.eu

Partnerský projekt Plzeňského kraje

www.bezpecnykraj.cz 

Zveřejněno: 26. 9. 2016, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně