Články

Daň z nemovitých věcí

Informace o dani z nemovitých věcí

Zveřejněno: 17. 12. 2018, Martin Pecuch
Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně

Město Plzeň schválilo nová pravidla ve věci nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně s účinností ode dne 1. 7. 2018.…

Zveřejněno: 21. 8. 2018, Martin Pecuch
Řád městské soutěže - prodej nemovitostí

Dokument, který stanovuje pravidla pro prodej nemovitého majetku prostřednictvím městkých soutěží.

Zveřejněno: 13. 5. 2013, Martin Pecuch
Informace k vydání občanského průkazu

Informace k vydání občanského průkazu

Zveřejněno: 2. 1. 2019, Martin Pecuch
Informace k vydání cestovního pasu

Informace k vydání cestovního pasu

Zveřejněno: 2. 1. 2019, Martin Pecuch
Seznamy budov - příloha Bytové politiky města Plzně

Seznamy budov, tvořící přílohu Bytové politiky města Plzně.

Zveřejněno: 28. 6. 2017, Martin Pecuch
Jednotné kontaktní místo (JKM)

JKM plní dvě hlavní funkce – informační a zprostředkovatelskou.

Zveřejněno: 31. 5. 2016, Martin Pecuch
Město chystá změny při nakládání s byty a nebytovými prostory ve svém vlastnictvíMěsto chystá změny při nakládání s byty a nebytovými prostory ve svém vlastnictví

Nejdůležitějšími změnami jsou možnost řešení žadatele o byt ve výjimečných případech zvláštního zřetele na základě úzké spolupráce s odbory sociálních…

Zveřejněno: 11. 4. 2016, Martin Pecuch
I. vlna prodeje bytů z majetku města Plzně

Dokumenty související s dalším prodejem bytů

Zveřejněno: 23. 9. 2014, Martin Pecuch
II. vlna prodeje bytů z majetku města Plzně

Dokumenty související s dalším prodejem bytů

Zveřejněno: 29. 7. 2009, Martin Pecuch
III. vlna prodeje bytů z majetku města Plzně

Dokumenty související s dalším prodejem bytů

Zveřejněno: 29. 7. 2009, Martin Pecuch
Město nabízí k nájmu volné velkometrážní byty

Město Plzeň má v současné době dostatek volných bytů o podlahových plochách větších než 90 m2, které jsou určeny k nájmu ...

Zveřejněno: 10. 4. 2013, Martin Pecuch
Informace Ministerstva vnitra pro profesionální fotografy

Ministerstvo vnitra informuje profesionální fotografy, že pro sjednocení praxe pro odesílání údajů o fotografovaném občanovi a pořízené fotografie…

Zveřejněno: 13. 3. 2012, Martin Pecuch
Asistovaná individuální doprava pro zdravotně postižené občany

Služba je poskytována od 5.5.2010

Zveřejněno: 26. 9. 2011, Martin Pecuch
Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů končí

Jen do konce června letošního roku lze zapsat děti mladší deseti let do cestovního dokladu rodičů.

Zveřejněno: 25. 5. 2011, Martin Pecuch
12

Tradiční akce města Plzně