Články

Vyřízené žádosti o informace

Vyřízené žádosti o informace (zveřejněné dle § 5, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Zveřejněno: 28. 1. 2019, Martin Pecuch
Ochrana osobních údajů

Magistrát města Plzně zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických…

Zveřejněno: 9. 11. 2018, Martin Pecuch
Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva o činnosti povinného subjektu Magistrátu města Plzně v oblasti poskytování informací za období roku 2017, 2016, 2015, 2014, 2013,…

Zveřejněno: 26. 2. 2018, Martin Pecuch
Statutární město Plzeň

Magistrát města Plzně - povinný subjekt; Plzeň, statutární město - právnická osoba

Zveřejněno: 18. 5. 2016, Martin Pecuch
Vybrané právní předpisy České republiky

Vybrané právní předpisy České republiky vztahující se k obci

Zveřejněno: 12. 8. 2009, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně