Rady, informace, pomoc

Informační centra

Informační centra

Turistické informační centrum města Plzně

adresa: náměstí Republiky 41, mapa
telefon: 378 035 330
e-mail: info@visitplzen.eu 
web: www.visitplzen.eu
vstup do objektu: bez bariér
interiér: bezbariérový
úprava WC pro vozíčkáře: ne

Informační centrum Českých drah v Plzni

adresa: Nádražní 102 (Hlavní nádraží ČD), mapa
telefon: 840 112 113
e-mail: info@cd.cz
web: www.cd.cz
vstup do objektu: bez bariér
interiér: bezbariérový
úprava WC pro vozíčkáře: ano

Informační centrum Bavorský les – Šumava

adresa: Martinská 9
telefon: 377 322 145
e-mail: info.plzen@bavorskelesy.cz
web:  www.ic-bavorskyles-sumava.cz
vstup do objektu: 2 schody
interiér: bezbariérový
úprava WC pro vozíčkáře: ne

Poradny pro osoby se zdravotním postižením

Poradny pro osoby se zdravotním postižením

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně

(podpora projektů, koordinace a plánování sociálních služeb, sociální poradenství, podpora činnosti NNO)

adresa: Martinská 2, mapa
telefon: 378 031 111
e-mail: Hynkova@plzen.eu
web: http://socialnisluzby.plzen.eu
vstup do objektu: bez bariér (plošina)
interiér: bezbariérový (výtah)
úprava WC pro vozíčkáře: ano (euroklíč)

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením pro Plzeňský kraj

(rady v sociálně právních otázkách, pomoc s řešením životních situací, distribuce euroklíčů)

adresa: náměstí Republiky 28, mapa
telefon: 377 224 879
e-mail: plzen@poradnaprouzivatele.cz
web: www.nrzp.cz
vstup do objektu: bez bariér (výtah)
interiér: bezbariérový
úprava WC pro vozíčkáře: ano

Krajské konzultační středisko NIPI (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR)

(poradenství, odborné konzultace a vydávání stanovisek k projektům a dalším činnostem ve výstavbě a dopravě, posuzování architektonických a technických bariér, včetně návrhů technického řešení jejich odstranění)

adresa: náměstí Republiky 28
telefon: 604 516 127
e-mail: ks-plzensky@nipi.cz
web: www.nipi.cz
vstup do objektu: bez bariér (výtah)
interiér: bezbariérový
úprava WC pro vozíčkáře: ano

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje

(poradna, půjčovna pomůcek, tlumočení znakové řeči, konzultace bezbariérových úprav)

adresa: Koterovská 134, mapa
telefon: 377 440 854
e-mail: plzen@czppk.cz
web: www.czppk.cz
vstup do objektu: bez bariér
interiér: bezbariérový
úprava WC pro vozíčkáře: ano

Poradna organizace Vozíčkáři Plzeňska ve spolupráci s Městskou charitou Plzeň

(sociální poradenství, zájmová činnost, pomoc při zprostředkování služeb osobní asistence)

adresa: Polední 11, mapa
telefon: 377 537 700 (každé pondělí 9-12h), 608 524 177
e-mail: vozickari@volny.cz, osobniasistence@mchp.cz
web: www.vozickari.estranky.cz
vstup do objektu: bez bariér
interiér: v přízemí bezbariérový
úprava WC pro vozíčkáře: ne

Cestovní klub KID

(poradenství v oblasti cestování a mobility osob se zdravotním postižením, zájezdová a zájmová činnost)

adresa: U Jam 23, mapa
telefon: 728 553 526
e-mail: http://www.ckkid.cz/index_kontakt.html
web: www.ckkid.cz
vstup do objektu: bez bariér (výtah)
interiér: bezbariérový
úprava WC pro vozíčkáře: ano

Spolek neslyšících Plzeň

(poradenství a služby pro sluchově postižené, tlumočení do znakového jazyka)

adresa: Tylova 14
telefon: 377 237 527
e-mail: spolek@snplzen.cz
web: www.snplzen.cz
vstup do objektu: 1 schod
interiér: bariérový (možnost domluvit schůzku, či konzultaci mimo objekt)
úprava WC pro vozíčkáře: ne

Český klub nedoslýchavých HELP

(poradenství a služby pro sluchově postižené)

adresa: Tomanova 3/5, mapa
telefon: 377 420 934
e-mail: cknh.zdenek@tiscali.cz
web: www.audiohelp.cz
vstup do objektu: bez bariér pouze na mechanickém vozíku (rozměry výtahu)
interiér: bezbariérový
úprava WC pro vozíčkáře: ne

Tyfloservis o.p.s.

(poradenství a služby pro zrakově postižené)

adresa: Tomanova 5, mapa
telefon: 377 423 596
e-mail: plzen@tyfloservis.cz
web: www.tyfloservis.cz
vstup do objektu: bez bariér pouze na mechanickém vozíku (rozměry výtahu)
interiér: bezbariérový
úprava WC pro vozíčkáře: ne

Tyflocentrum o.p.s.

(poradenství a služby pro zrakově postižené)

adresa: Tomanova 5
telefon: 377 420 481, 732 381 585
e-mail: plzen@tyflocentrum.cz
web: www.tc-plzen.cz
vstup do objektu: bez bariér pouze na mechanickém vozíku (rozměry výtahu)
interiér: bezbariérový
úprava WC pro vozíčkáře: ne

Poskytovatelé sociálních služeb

Poskytovatelé sociálních služeb

Souhrnný přehled poskytovatelů sociálních služeb se nachází v Katalogu sociálních služeb, který je průběžně zpracováván, aktualizován a redigován v rámci činnosti Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Elektronickou verzi katalogu lze otevřít zde.

V následujícím přehledu je pak uveden výčet sociálních služeb pro osoby se zdravotním handicapem, poskytovaných čtyřmi profesionálními organizacemi působícími na území města Plzně.

Městský ústav sociálních služeb města Plzně

adresa: Klatovská 90
telefon: 378 037 601
e-mail: chuchler@plzen.eu
web: http://socialnisluzby.plzen.eu

Organizace provozuje pobytová zařízení sociálních služeb, poskytuje pečovatelské služby, ošetřovatelské služby a služby domácí péče.

Městská charita Plzeň

adresa: Francouzská 40A
telefon: 377 455 109
e-mail: reditelstvi@mchp.cz
web: www.mchp.cz

Organizace poskytuje ošetřovatelské a pečovatelské služby, službu osobní asistence a službu tísňové péče se zázemím v bezbariérově přístupné budově na adrese Polední 11:
1) Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (tel. 377 462 139, chops@mchp.cz)
2) Osobní asistence (tel. 377 537 700, osobniasistence@mchp.cz)
3) Tísňová péče (tel. 377 459 157, tisnova.pece@mchp.cz)

Domov pro seniory sv. Jiří – bezbariérový objekt Městské charity Plzeň

adresa: Mohylová 92
telefon: 379 821 111
e-mail: ddd@mchp.cz
web: www.mchp.cz
vstup do objektu: bez bariér
interiér: bezbariérový
úprava WC pro vozíčkáře: ano

Domovinka – agentura domácí péče

adresa: Úslavská 75
telefon: 377 243 155
e-mail: info@domovinka.cz
web: www.domovinka.cz

Organizace poskytuje pečovatelskou službu, služby domácí péče a tísňové péče a mj. i službu canisterapie.

HEWER, z.s.

adresa: Guldenerova 3
telefon: 736 505 558
e-mail:  plzensko@hewer.org
web: www.osobniasistent.cz

Organizace poskytuje služby osobní asistence.